Op 15 februari 2015 organiseerde AGBU Holland een lezing die gegeven werd door dhr. Khachik Balikjian. De Armeense geschiedenis in Nederland heeft een rijke en verre verleden die terug gaat tot aan het begin van de  17e eeuw. Toen al kwamen Armeniërs naar Nederland om handel te drijven met dit land. Zij verkochten o.a. zijden en later ook katoen, diamanten en waardevolle stenen.

Dhr. Khachik Balikjian geeft een lezing over de geschiedenis van de Armeense Kerk in Amsterdam

Dhr. Khachik Balikjian geeft een lezing over de geschiedenis van de Armeense Kerk in Amsterdam

 

De Armeniërs onderhielden in Nederland hun taal en bewaarden hun godsdienst, maar ze stonden ook open voor Europese invloeden. Zo ook voor de boekdrukkunst. Armeense intellectuelen beseften al vroeg dat de broekdrukkunst van waardevolle betekenis kon zijn voor de Armeense taal, geloof en cultuur. De heer Khachik Balikjian wist met veel passie hierover te vertellen tijdens de lezing. Begeleid met een grote en bijzondere collectie van foto´s van documenten, gebouwen, schilderijen en boeken wist dhr. Balikjian de aanwezigen te boeien met de inhoud van de lezing.

Armeense boekdrukkunsten

De meeste Armeense handelaren die zich in Nederland hadden gevestigd waren Armenen die oorspronkelijk uit Perzië kwamen. Vanaf 1714 tot en met 1780 stond het gebouw waar de Armeense Kerk zich bevindt toen ook bekend als de Perzische Kerk. Babon Sultan, een van de Armeens Perzische kooplieden die zich in Nederland had gevestigd, kocht destijds het gebouw voor ‘1975 gulden’. De kerk is een belangrijke middelpunt in de geschiedenis van de Armeniërs in Nederland. De Armeense Kerk en de Armeense drukkers waren sterk verbonden met elkaar, de priester waren namelijk ook drukkers.  Zo is de eerste Armeense Bijbel in 1666 in Amsterdam gedrukt. De Armeense drukkers werkten samen met de lettersnijder Christoffel van Dijk, ze werden gefinancierd door de Armeense kooplieden uit Iran. De Armeense boekdrukkunst bloeide en concentreerde zich in Amsterdam.

AGBU

Dhr. Khachik Balikjian en de Armeense boekdrukkunsten

Arakel Di Paulo

Deze interessante lezing ging verder over met name de bijzondere achtergrond  van Arakal Boghos die in Nederland bekend stond als Arakel Di Paulo.  Deze man was ontzettend geliefd, hij was 33 jaar lang een bestuurslid van de Armeense Kerk in Amsterdam.  Op zijn verzoek werden al zijn eigendommen gedoneerd aan de Armeense Kerk in Amsterdam.

Eind 19e eeuw kromp de Armeense gemeenschap waardoor de kerk leeg kwam te staan. De kerk diende vanaf 1875 voor meer dan 100 jaar als een school voor de Augustijnse zusters. In 1989 werd de kerk weer gekocht door de Armeense gemeenschap. AGBU heeft een grote financiële bijdrage gedaan zodat de Armeense gemeenschap in Nederland de kerk kon aankopen.

Aanwezigen tijdens de Lezing van AGBU Holland

Aanwezigen tijdens de lezing van AGBU Holland

Na de lezing hadden bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen. Op de vraag: “Waarom vindt u het belangrijk dat de informatie over de geschiedenis van de Armeniërs in Nederlands verspreid wordt?” Antwoordde dhr. Balikjian: ”Zonder wortel kan een boom niet groeien. Want onze geschiedenis geeft ons recht van spreken, het zijn feiten en gebeurtenissen die ons als nieuw komende vluchtelingen een versterkend gevoel kan geven.”

De heer Harout Palanjian, bestuurslid van AGBU Holland, vertelde in zijn dankwoord aan dhr. Kahchik Balikjian hoe waardevol zijn werk is: “dhr. Balikjian bezit veel kennis en heeft toegang tot veel waardevolle documenten met betrekking tot onze geschiedenis in Nederland. Hij is van grote toegevoegde waarde voor onze gemeenschap”.

 

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van lezingen, events en over onze overige activiteiten? Dit kan door in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Het Inschrijfformulier is te vinden aan de rechterkolom van onze website